5488 SAYILI TARIM KANUNUNA EKLENEN GEÇİCİ 3. MADDEYE GÖRE ÇİFTÇİLERİMİZE YAPILACAK DESTEKLEME DUYURUSU

40475488 SAYILI TARIM KANUNUNA EKLENEN GEÇİCİ 3. MADDEYE GÖRE ÇİFTÇİLERİMİZE YAPILACAK DESTEKLEME DUYURUSU

 2 Ağustos 2013 tarihinde yayınlanan “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” 5488 sayılı Tarım Kanununa eklenen geçici 3. maddesine göre aşağıdaki esaslar doğrultusunda çiftçilerimize destekleme ödemesi yapılacaktır.